web intro

Konferencia Vidiek žije! už 7.10.2016

Srdečne Vás pozývame na II. ročník konferencie Vidiek žije! . Hlavnými témami tohto ročníka budú pôda a budúcnosť poľnohospodárstva.
Program bude veľmi bohatý, viac informácií nájdete tu: http://www.vidiekzije.sk/konferencia2016/
Pozvanie prijalo množstvo zaujímavých, kompetentných a inšpiratívnych hostí.
Na priloženom linku nájdete aj registračný formulár a všetky potrebné informácie.

Potravinové inkubátory môžu zmeniť regióny

inkubatory

Potravinové inkubátory predstavujú jedinečný spôsob ako podporiť produktívny, inkluzívny a udržateľný rozvoj regiónu.

 

Integrovaný rozvoj vidieka a vidiecky turizmus

LEADER

 

19. septembra v Podkylave sa Pracovná skupina pre integrovaný rozvoj vidieka a vidiecky turizmus Vidieckej platformy zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD a programom pre konferenciu Vidiek žije.