naLLokruhlomstole 2

II. okrúhly stôl k nadobúdaniu pôdy

Na II. okrúhlom stole, ktorý ku téme pôdy zvolalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 16.11.2016 došlo k dohode na spoločnom postupe a k potvrdeniu podpory iniciatíve o zmene Ústavy SR v otázkach pôdy.


Iniciatívu podporujú všetky relevantné poľnohospodárske, ako aj lesnícke samosprávy:

  • Vidiecka platforma
  • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SR
  • Agrárna komora SR
  • Združenie mladých farmárov na Slovensku
  • Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
  • Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov
  • Slovenska Slovenská ekonomická spoločnosť NEZES

Stretnutie s kancelárom prezidenta Slovenskej republiky

stretnutie s kancelarom 2

Diskusia sa týkala najzásadnejších problémov v poľnohospodárstve, obzvlášť aktuálnej témy pôdy. Zástupcovia Vidieckej platformy predostreli dôvody prečo je potrebné chrániť pôdu prostredníctvom zmeny Ústavy Slovenskej republiky. 

Konferencia Vidiek žije! sa konala v rámci filmového festivalu Agrofilm

vidiek zije 2016 maly

7.10.2016 sa stretli v Nitre na konferencii Vidiek žije! kľúčoví aktéri spomedzi poľnohospodárov a poľnohospodárskych organizácií. Fórum konferencie Vidiek žije! sa zhováralo o zásadných témach, ktorými sú pôda, prístup k pôde a budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku. Partnermi konferencie Vidiek žije! sú Národná sieť pre rozvoj vidieka a Slovenská poľnohospodárska univerzita.